Kalksten 80 till 150 mm

SKU: 07277
REA-pris€234,00

Inkl. moms. Frakt beräknas i kassan

I lager

Våra kalkstenar är trasiga naturstenar. Det är en ljusgrå sten med vitaktiga inneslutningar. Kornstorleken på 80 - 150 mm gör den lämplig för att fylla gabioner med en maskstorlek på upp till 10 x 10 cm. Med vår stenräknare kopplad till varukorgen kan du beräkna den ungefärliga mängd sten du behöver för att fylla dina gabioner. Observera att den beräknade kvantiteten är ett ungefärligt värde som vi har goda erfarenheter av. Vi kan inte ta något ansvar för beloppet då kravet även beror på fyllningstekniken. Priset är för en stor engångspåse på engångspall inklusive moms och frakt; Leverans sker genom att lyfta plattformsbil fri till trottoarkanten. Frakt ENDAST inom Tyskland, exklusive öarna. Kranleverans är inte möjlig. Observera att stenarna inte är rengjorda; Dessa kan behöva sköljas med vatten efter påfyllning. När det gäller trasiga naturstensbulkmaterial är det vanlig praxis att underdimensionerade och överdimensionerade partiklar förekommer. Detta innebär att upp till 20 % av mindre och större stenar samt stendamm kan förekomma. Viktig anmärkning för naturstensprodukter: Om inget annat anges här är det material som erbjuds av kommersiellt och marknadsmässig standard av kvalitet, färg, skärning och bearbetning. Färg- och strukturvariationer på grund av naturlig förekomst är tillåtna inom färgtonen och bergstrukturen enligt DIN 18332. Detta inkluderar även oxidation av järnhaltiga inneslutningar som är typiska för granit, vilket kan leda till färgförändringar. Fyllningar gjorda av bulkmaterial kan innehålla upp till 20 % av underdimensionerade och överdimensionerade partiklar samt stendamm.
kg: 250